Piecki czy gomółki? Patriotyzm kulinarny jako forma szacunku dla dziedzictwa kulturowego

Tytuł naszego projektu nawiązuje do produktu lokalnego odkrytego podczas realizowanych przez nas w roku 2022 warsztatów kulinarnych, jakim są piecki nazywane także gomółkami. Jest to typ zapomnianego podsuszanego sera, stanowiącego element dziedzictwa kulinarnego i kulturowego naszego regionu. Niniejszy projekt jest inspirowany produktami lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem piecków i innych produktów, które chcemy poznać a jednocześnie promować jako lokalne dziedzictwo. Projekt ma za zadanie pogłębienie świadomości miejsca i rozwijanie patriotyzmu kulinarnego, jako formy pokojowej i prospołecznej manifestacji świadomości narodowej i regionalnej.

 

Aktualności

Gospodynie na śliwkowym szlaku

W dn. 29-31 sierpnia 2023 odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu pn. "Piecki czy gomółki? Patriotyzm kulinarny jako forma szacunku dla dziedzictwa kulturowego", realizowanego przez nasze Stowarzyszenie.

[Czytaj więcej...]

Patriotyzm kulinarny wyjazdowo

W dn. 9-10 sierpnia 2023 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu "Piecki czy gomółki? Patriotyzm kulinarny jako forma szacunku dla dziedzictwa kulturowego", realizowanego przez nasze Stowarzyszenie.

[Czytaj więcej...]

Badania terenowe na temat dziedzictwa kulinarnego

W czerwcu i lipcu 2023 r. realizowane są etnograficzne badania terenowe, prowadzone w ramach projektu "Piecki czy gomółki? Patriotyzm kulinarny jako forma szacunku dla dziedzictwa kulturowego".

[Czytaj więcej...]

XIII Swojskie Spotkania z Folklorem za nami

W niedzielę 25 czerwca 2023 r. odbyły się w naszych miejscowościach XIII Swojskie Spotkania z Folklorem.

[Czytaj więcej...]

Kontakt

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Moszczanka 68
63-440 Raszków
e-mail: karolmarszal@wp.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
55 8430 0009 0005 1422 0170 3760

KRS 0000242112
REGON 300157956
NIP 622-25-85-613