Władze

Zarząd tworzą:

1. Karol Marszał -
prezes
2. Irena Jarmuszczak - wiceprezes
3. Anna Szymankiewicz - sekretarz
4. Arleta Maciak - skarbnik
5. Maria Jarmuszczak - członek
6. Ewa Wojtczak - członek

 Komisja Rewizyjna:

1. Marzena Kulas - przewodnicząca
2. Sławomira Krakowska - członek
3. Irena Nowak - członek