Skrzebowa

      Nazwa miejscowości Skrzebowa pochodzi od staropolskiego „skrzeb” – płacz (płaczek). Pierwsza wzmianka o wiosce pochodzi z 1399 roku, co sugeruje, że jest ona jedną z najstarszych wsi w Wielkopolsce.
      Powierzchnia sołectwa Skrzebowa wynosi 375 ha i zamieszkuje je 245 osób (stan na dzień 1 września 2004 roku). Wieś położna jest w gminie Raszków, nad rzeczką Ołobok, w paśmie wzniesień Śląsko – Wielkopolskich na Wysoczyźnie Koźmińskiej (140-150 m. powyżej poziomu morza) – mimo nazwy jest to teren równinny, pochodzenia morenowego, pokryty dobrymi glebami gliniastymi. Wchodzi w skład czworoboku najlepszych gleb w południowej Wielkopolsce (Krotoszyn – Gostyń – Pleszew – Ostrów Wielkopolski), zwanych glebami krotoszyńskimi.
      Wieś leży przy drodze powiatowej Raszków - Pleszew, 4 km na północ od Raszkowa. Miejscowość składa się z dwóch skupisk ludności – tzw. Skrzebowa Pustkowie oddalona jest od głównej części wsi o około 3 km.
      Skrzebowa jest typową wsią rolniczą, na terenie miejscowości znajduje się kościół z kilkoma zabytkami, zabytkowe ruiny kaplicy z XV wieku, cmentarz poniemiecki i trochę terenów do zagospodarowania. Skrzebowa wraz z sąsiednią wsią Moszczanką posiadają też i użytkują okazały Dom Strażaka, leżący przy granicy obu miejscowości (na terenie Moszczanki). Obie miejscowości współpracują w wielu dziedzinach (wspólna parafia, Ochotnicza Straż Pożarna i Dom Strażaka, Ludowy Związek Sportowy, boiska sportowe i plac zabaw dla dzieci). 

Sołtysi Skrzebowej:

- Jan Maleszka (1914 - 1938)
- Stanisław Stefański (1938 - 1939)
- Antoni Franka (1945)
- Władysław Pawłowski (1945 - 1976)
- Antoni Królak (1976 - 1984)
- Józef Piekiełek (1984 - 1989)
- Ryszard Janosik (1989 - 2007)
- Tadeusz Marszał (od 2003)

Obecnie radę Sołecką tworzą: Rafał Chudy, Irena Jarmuszczak, Roman Niezgódka, Andrzej Piekiełek, Rafał Wojciechowski i Grzegorz Wyrwas.

Kontakt

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Moszczanka 68
63-440 Raszków
e-mail: karolmarszal@wp.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
55 8430 0009 0005 1422 0170 3760

KRS 0000242112
REGON 300157956
NIP 622-25-85-613