Dzień dzisiejszy parafii

 

     W parafii działa Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialna Rada Ekonomiczna, istnieje osiem Róż Żywego Różańca Matek i jedna Ojców, grupa ministrantów i lektorów.
    Ważne miejsce w duszpasterstwie zajmuje też systematyczne przygotowanie katechetyczne przed przyjęciem sakramentów: katecheza przed bierzmowaniem, całoroczne comiesięczne przygotowanie do I Komunii św. - dla rodziców i dzieci, copiątkowe spotkania katechetyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, nauki przedmałżeńskie. Stopniowo budzi to większą świadomość teologiczną w odniesieniu do liturgii i sakramentów.

 Godziny odprawiania Mszy św.

• Niedziele: 8.30 i 11.00
• Dni powszednie: 18.00
• Święta zniesione: 10.00 i 18.00

Uroczystości odpustowe

• Zwiastowania Pańskiego: w niedzielę najbliższą 25 marca
• Św. Marii Magdaleny: w niedzielę najbliższą 22 lipca

Szkoły na terenie parafii

  • Szkoła Podstawowa w Bieganinie, do której uczęszczają dzieci z Bieganina oraz z parafii Sobótka i Górzno. Religii uczy p. Katarzyna Przybył. 
  • Pozostałe dzieci z parafii skrzebowskiej uczą się w szkołach w Raszkowie i Szczurach.

Ważniejsze wydarzenia w ostatnim półwieczu

1976 - nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej
1980 - budowa i poświęcenie nowej plebani przez ks. bp. Mariana Przykuckiego
1994 - pogrzeb śp. ks. prob. Wiktora Kokotta z udziałem ks. bp. Stanisława Napierały - ordynariusza kaliskiego oraz ks. bp. Zdzisława Fortuniaka - sufragana poznańskiego.
1995 - nawiedzenie Obrazu św. Józefa Kaliskiego
1996 - otynkowanie kościoła
2000 - poświęcenie pomnika jubileuszowego
2002 - założenie witraży w kościele
2005 - remont ogrodzenia cmentarnego


Notka biograficzna aktualnego proboszcza

Ks. Aleksander Piekielny urodził się ......

Przebieg służby kapłańskiej:
 

 

 

 

NASZA PARAFIA

Matka Boska Skrzebowska

Kontakt

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Moszczanka 68
63-440 Raszków
e-mail: karolmarszal@wp.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
55 8430 0009 0005 1422 0170 3760

KRS 0000242112
REGON 300157956
NIP 622-25-85-613