Ludowy Zespół Sportowy Moszczanka-Skrzebowa

     Organizacja powstała 15 lutego 2004 roku z inicjatywy mieszkańców obydwu wsi. W ciągu kilku lat swej działalności Zespół odniósł wiele sukcesów. Bierze udział we wszystkich zawodach sportowych LZS organizowanych na terenie gminy Raszków i powiatu ostrowskiego. 
      Do największych osiągnięć można zaliczyć zwycięstwa w zimowej i letniej Spartakiadzie Mieszkańców Gminy i Miasta Raszków. Zajmuje miejsca na podium na zawodach piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego a także lekkoatletyki, zwiększając przez to wskaźnik aktywności fizycznej swoich członków, jak i mieszkańców Moszczanki i Skrzebowej. 

W chwili obecnej skupia 46 członków i jest jednym z najbardziej liczących się LZS-ów w gminie.

W skład zarządu organizacji wchodzą:
Prezes
– Radosław Krakowski
Wiceprezes – Mateusz Maciak
Skarbnik – Ewelina Pawłowska
Sekretarz – Ilona Maleszka
Członkowie – Leszek Krakowski, Mikołaj Jarosz i Michał Maciak.

W skład komisji rewizyjnej wchodzą:
Przewodniczący
- Jakub Szymankiewicz
Członkowie – Dariusz Czech i Grzegorz Zimniak.


 

Kontakt

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Moszczanka 68
63-440 Raszków
e-mail: karolmarszal@wp.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
55 8430 0009 0005 1422 0170 3760

KRS 0000242112
REGON 300157956
NIP 622-25-85-613