O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy wsi Moszczanka i Skrzebowa powstało 25 lipca 2005 roku  i składa się z przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych działających na terenie dwóch wsi – Moszczanki i Skrzebowej: Rad Sołeckich, Kółek Rolniczych, Koła Gospodyń Wiejskich, parafii, Ochotniczej Straży Pożarnej i Ludowego Zespołu Sportowego. Zadaniem Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju wsi i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Obie miejscowości od zawsze współdziałają, bowiem sąsiadują ze sobą i posiadają wspólne obiekty użyteczności publicznej (dom strażaka, kościół, cmentarz i inne). Stowarzyszenie ma wspomagać tę współpracę.

 

 

Kontakt

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Moszczanka 68
63-440 Raszków
e-mail: karolmarszal@wp.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
55 8430 0009 0005 1422 0170 3760

KRS 0000242112
REGON 300157956
NIP 622-25-85-613