Ochotnicza Straż Pożarna Moszczanka-Skrzebowa

Początki organizacji datuje się na 1928 rok. Założycielem straży był Michał Maleszka. Po jakimś czasie w Moszczance wybudowano remizę. Dzięki ofiarności mieszkańców zakupiono sikawkę i mundury. Długoletnim naczelnikiem OSP przed II wojną światową był Franciszek Maleszka. W czasie wojny większość członków straży stanowili mieszkający w Moszczance Niemcy. 
Po zakończeniu okupacji przystąpiono do odnowienia działalności stowarzyszenia. Ówczesny zarząd wyglądał   następująco:
Prezes – Marian Rzekiecki
Naczelnik – Franciszek Maleszka
Sekretarz – Franciszek Jarmuszczak
Skarbnik – Leon Stefański
Gospodarz – Walenty Frąszczak.

W 1946 roku zakupiono nowe czapki i mundury. Drużyna strażacka liczyła wtedy 28 członków.
W 1948 roku został poświęcony pierwszy sztandar jednostki.
Kolejny skład zarządu przedstawiał się następująco:
Prezes – Erazm Maleszka
Naczelnik – Franciszek Jarmuszczak
Sekretarz – Władysław Krupa.

W 1958 roku, dzięki ofiarności mieszkańców obu wsi zakupiono motopompę M-800.
Dnia 7 września 1975 roku oddano do użytku okazały Dom Strażaka, którego budowa trwała dwa i pół roku (przewodniczącym Komitetu Budowy był Franciszek Jarmuszczak, natomiast sekretarzem i księgowym Stefan Stefański).
W 1978 roku z okazji 50-lecia istnienia jednostki ufundowano nowy sztandar. Skład ówczesnego zarządu przedstawiał się następująco:
Prezes – Zdzisław Graczyk
Naczelnik – Edward Wojtczak
Sekretarz – Franciszek Krzak
Skarbnik – Władysław Borkowski.

W 1992 roku zakupiono z własnych środków wóz bojowy o pojemności 9 tysięcy litrów. W tym tez roku ukończono rozbudowę remizy, której poświęcenia dokonał ks. proboszcz Wiktor Kokott. Zarząd pracował wtedy w składzie:
Prezes – Tadeusz Maciak
Naczelnik – Stanisław Maciak
Skarbnik – Włodzimierz Borkowski.

W latach 2001-2016 prezesem jednostki był Zbigniew Kmiecik.

Obecny zarząd tworzą:
- Prezes: Marcin Molka,
- Wiceprezes: Stanisław Maciak,
- Naczelnik: Mateusz Maciak,
- Zastępca naczelnika: Michał Maciak,
- Skarbnik: Maciej Smoliński,
- Sekretarz: Robert Błocisz,
- Gospodarz: Damian Słomiany,
- Członkowie: Szymon Molka i Dawid Wojciechowski.

Do zadań jednostki należy przede wszystkim gaszenie pożarów, co ułatwia posiadanie dużej beczki z ciągnikiem. Drużyna uczestniczy też od wielu lat w zawodach sportowo-pożarniczych – zarówno w gminie jak i w powiecie, gdzie odnosi wiele sukcesów, czego dowodem są liczne puchary i dyplomy.

Kontakt

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Moszczanka 68
63-440 Raszków
e-mail: karolmarszal@wp.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
55 8430 0009 0005 1422 0170 3760

KRS 0000242112
REGON 300157956
NIP 622-25-85-613