Koło Gospodyń Wiejskich

Jest to organizacja, której  podstawowymi  celami są:

  • obrona praw, reprezentowanie interesów, działanie na rzecz poprawy i sytuacji społeczno- zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin,
  • inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich,
  • prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich,
  • upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym.

Z hostorii KGW

Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone  1 lutego 1964 r. z inicjatywy powiatowej instruktorki KGW z Ostrowa Wlkp. pani Reginy Szymczak. Od początku istniały dwie odrębne organizacje: KGW w Skrzebowej i KGW w Moszczance. Pierwszą przewodniczącą KGW w Moszczance została pani Elżbieta Mazur, następnie:
- Anna Grzesiak
- Stanisława Maleszka, (od 1968 r.do1971r.)
- Helena Polaszczyk,  (od 1971 r.)
- Irena Forycka (wybrana w listopadzie 1973r.)
- Maria Piotrowiak (od 1975r.)
- Teresa Nowacka (od 1987r.)
- Renata Rabencka (od 1991r.)

 

KGW było związane z Kółkiem Rolniczym.
W roku 1964 przedstawicielki KGW uczestniczyły w Centralnych Dożynkach w Warszawie .
Organizowano dożynki wiejskie, wieczorki ,spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka i wycieczki dla mieszkańców wsi.
KGW zakupiło naczynia i sprzęt gospodarstwa domowego.
Od 8 lipca 1988 r. istniała wypożyczalnia sprzętu domowego, którą przez wiele lat prowadziła pani Czesława Turowska.
W 1989 r. odbył się uroczysty jubileusz 25 lecia KGW, w którym uczestniczyły wszystkie wiejskie organizacje a także ówczesny proboszcz parafii w Skrzebowej Ksiądz Wiktor Kokot.
W 1993 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 

 

W 2003 r. KGW współorganizowało dożynki wiejskie.

 

18 marca 2005 r. połączono dwie organizacje i powstało nowe KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH MOSZCZANKA-SKRZEBOWA. Przewodniczącą połączonego Koła została Irena Jarmuszczak, która funkcję tą pełniła w latach 2005-2009.

Obecnie (od 2013 r.) w skład zarządu wchodzą:
- przewodnicząca - Marzanna Kulas
- zastępca  - Irena Jarmuszczak
- sekretarz - Wioletta Musiał
- skarbnik  - Barbara Dera
- członek zarządu - Regina Marszał

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Stanisława Puc (przewodnicząca) oraz Dorota Szczepaniak i Sławomira Krakowska.

Kontakt

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Moszczanka 68
63-440 Raszków
e-mail: karolmarszal@wp.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
55 8430 0009 0005 1422 0170 3760

KRS 0000242112
REGON 300157956
NIP 622-25-85-613