Patriotyzm kulinarny - ochrona dziedzictwa małej i dużej ojczyzny (KGW)

Głównymi działaniami w ramach zadania będą oryginalne i innowacyjne warsztaty kulinarne z wykorzystaniem nowoczesnych metod gotowania dawnych potraw, warsztaty ogrodnicze z zakresu rolnictwa permakulturowego, działania animacyjne i integracyjne oraz wizyty studyjne dla beneficjentów projektu - 50 członków kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków, których wspólnym mianownikiem ma być „patriotyzm kulinarny”, rozumiany jako poczucie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez pielęgnowanie tradycji w połączeniu z nowoczesnością. Wydamy też bezpłatną publikację prezentującą przebieg projektu.

 

Aktualności

Gospodynie szkołiły się kulinarnie i ogrodniczo

Członkinie kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków uczestniczyły w kolejnych warsztatach w ramach projektu "Patriotyzm kulinarny - ochrona dziedzictwa małej i dużej ojczyzny".

[Czytaj więcej...]

Kuchnia tradycyjna i permakultura

W dn. 9-11 sierpnia 2022 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna dla członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków w ramach projektu "Patriotyzm kulinarny - ochrona dziedzictwa małej i dużej ojczyzny ".

[Czytaj więcej...]

Warsztaty ziołowe w Starej Oborze

W czwartek 7 lipca 2022 r. odbyły się warsztaty ziołowe dla członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków.

[Czytaj więcej...]

Kontakt

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Moszczanka 68
63-440 Raszków
e-mail: karolmarszal@wp.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
55 8430 0009 0005 1422 0170 3760

KRS 0000242112
REGON 300157956
NIP 622-25-85-613