Zebranie przed festynem

W piątek 22 czerwca odbyło się zebranie organizacyjne dotyczące festynu z okazji 75-lecia kościoła w Skrzebowej. Dokładnie na miesiąc przed terminem imprezy na probostwie spotkali się pod przewodnictwem ks. proboszcza przedstawiciele Rady Parafialnej, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, KGW Moszczanka - Skrzebowa, KGW Bieganin, OSP Moszczanka - Skrzebowa i OSP Bieganin - razem 24 osoby.
Poruszone zostały wszystkie sprawy dotyczące organizacji festynu - zarówno etap przygotowawczy jak i sam program imprezy. Przydzielone zostały zadania do zrealizowania, do czego zaangażowane zostały wszystkie organizacje. Kolejne spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 16 lipca.
Poruszone zostały także tematy druku książki na temat parafii, badań geofizycznych ruin kaplicy oraz renowacji obrazu Matki Boskiej Loretańskiej.