Zebranie Rady Sołeckiej

W piątek 2 marca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady Sołeckiej wsi Skrzebowa. Spotkanie zwołał sołtys Tadeusz Marszał, a wzięli w nim udział wszyscy członkowie Rady. Podczas zebrania podsumowano działalność Rady w roku 2011 oraz omówiono najważniejsze działania planowane na terenie sołectwa w roku 2012. Zaplanowano też wydatki z tzw. funduszu sołeckiego oraz działania wymagające wsparcia pracowników interwencyjnych Gminy.
W środę 14 marca odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Skrzebowa, poświęcone podsumowaniu działalności rady Sołeckiej w ubiegłym roku.