Zebranie OSP

W piątek 27 stycznia odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Moszczanka-Skrzebowa. W zebraniu uczestniczyło 29 członków jednostki oraz zaproszeni goście, m.in. skarbnik Zarządu Gminnego OSP Ryszrd Tisch, radny Karol Marszał i sołtys Skrzebowej Tadeusz Marszał.
Zebranie otworzył prezes Zbigniew Kmiecik, który przedstawił porządek posiedzenia oraz podsumował  działalność w roku 2011. Następnie swoje sprawozdania przedstawili skarbnik Maciej Smoliński i naczelnik Stanisław Maciak. Ze sprawozdań można się było dowiedzieć, iż w roku ubiegłym jednostka brała udział w dwóch akcjach gaśniczych, zakupiła agregat prądotwórczy i dwa węże, zamontowała nową bramę wjazdową do remizy i odnowiła elewację starej strażnicy. Ogółem jednostka liczy obecnie 47 członków, podczas zebrania do jej grona przyjęty został jeden strażak. Po sprawozdaniach sekretarz komisji rewizyjnej Daniel Stefański przedstawił pozytywną opinię komisji i wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium, co także nastąpiło.