Zebranie wyborcze w Moszczance

W piątek 16 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Moszczance. Jednocześnie podsumowano 4-letnią kadencję sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 45 mieszkańców wsi oraz zaproszeni goście.
Zebranie otworzyła dotychczasowa sołtys Władysława Smolińska, oddając przewodniczenie spotkaniem burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków Jackowi Bartczakowi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się też radna powiatowa Maria Tomaszewska oraz radny gminy Karol Marszał.
Pani sołtys przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za lata 2003-2007, dziękując jednocześnie wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W przemówieniu znalazły się też słowa uznania dla dotychczasowej współpracy obu bliźniaczych wsi: Moszczanki i Skrzebowej.
W wyborach na sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Władysławy Smolińskiej, która uzyskała pełne poparcie mieszkańców.
W skład Rady Sołeckiej weszli:
Włodzimierz Borkowski
Dariusz Dera
Krystyna Dwojak
Adam Nowak
Renata Rabencka
Lucyna Sójka
Bogdan Szymaniak.