Zebranie wiejskie

Zebraniu przewodniczył sołtys wsi Skrzebowa Tadeusz Marszał, a wzięło w nim udział 25 mieszkańców wsi oraz zaproszeni gości: Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Andrzej Frąszczak, radny powiatu ostrowskiego Jacek Bartczak oraz radny rady gminy Idzi Jędrzejak.

W swym sprawozdaniu sołtys poruszył następujące kwestie, związane z działalnością rady sołeckiej w minionym roku:

- odbyło się 6 spotkań rady

- puszczonych w obieg zostało 16 kurend i ogłoszeń

- odsnowiona została elewacja przystanku autobusowego w Skrzebowej-Pustkowiu

- na cmentarzu ewangelickim wycięto krzaki

- rozpoczęto rozbiórkę budynku dawnej szkoły podstawowej

- wykonano dywanik asfaltowy w Skrzebowej-Pustkowiu

- w miejscowej świetlicy w lipcu odbyły się półkolonie a w lutym ferie dla dzieci.

Sołtys podziękował też mieszkańcom za utrzymywanie porządku w obejściach. Po sprawozdaniu miała miejsce dyskusja oraz wypowiedzi zaproszonych gości.