Zebranie wiejskie Moszczanki

W piątek 5 kwietnia odbyło się doroczne zebranie wiejskie mieszkańców Moszczanki, w którym uczestniczyło 28 osób oraz zaproszeni goście: burmistrz Jacek Bartczak, radne powiatowe Aneta Franc i Maria Tomaszewska oraz radny Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał.
Zebranie otworzyła sołtys Władysława Smolińska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2012. W dalszej kolejności burmistrz Jacek Bartczak przedstawił wiele spraw gminnych oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Wśród tematów jakie poruszono, znalazły się m.in.: nowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, inwestycje i remonty na drogach gminnych oraz powiatowych, sytuacja finansowa gminy i pogłębianie Ołoboku.