Zebranie sprawozdawcze

W środę 29 stycznia odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 48 członków organizacji. Zebranie prowadził prezes Karol Marszał a protokołowała je Anna Szymankiewicz. Do spisywania propozycji uchwał i wniosków zaproponowano Marię Jarmuszczak i Stanisława Owczarka. Następnie prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w 2013 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym. Oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes omówił plany działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, m.in. zimowisko "Swojaków" w Murzasichlu (8-15 lutego), Koncert "podkoziołkowy" w Raszkowie (2 marca), widowisko plenerowe "Do Twej dązym kaplicy" przy ruinach kaplicy loretańskiej (1 czerwca), IV Swojskie Spotkania z Folklorem z udziałem zespołów z Wielkopolski, Bułgarii, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy (13 lipca) oraz II Koncert przy Ruinach (6 września). Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczył burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak, który z uznaniem wypowiedział się na temat działalności Stowarzyszenia a także omówił plany inwestycyjnbe na terenie naszych miejscowości (remont drogi powiatowej w Moszczance i termomodernizacja świetlicy). W części artystycznej zebrania wystąpił Zespół Muzyki Dawnej "Effascinato" z Raszkowa.

Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak.