Zebranie rodziców

W środę 3 listopada odbyło się kolejne spotkanie rodziców członków Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". W zebraniu udział wzięło 28 rodziców młodych tancerzy. Najważniejsze plany Zespołu omówione zostały przez prezesa Stowarzyszenia Karola Marszała oraz przewodniczącą Rady Rodziców Dorotę Szczepaniak.
Pierwszym poruszonym tematem był występ "Swojaków" w świąteczny czwartek 11 listopada o godz. 16.00 w Domu Kultury w Raszkowie. Koncert będzie podsumowaniem warsztatów poświęconych tańcom wielkopolskim. Oprócz tańców wielkopolskich zaprezentowane zostaną także tańce innych regionów Polski. Zaapelowano o wysoką frekwencję podczas występu.
Kolejnym poruszanym tematem był planowany w grudniu wyjazd członków Zespołu na narty do Nowej Bystrzycy. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel prawie 18 000 zł. ze środków Województwa Wielkopolskiego. Omówiono także wieczorek karnawałowy organizowany 22 stycznia w Szczurawicach na rzecz "Swojaków".