Zebranie wiejskie w Skrzebowej

W środę 12 marca odbyło się zebranie wiejskie w Skrzebowej, podsumowujące rok 2007. W zebraniu zorganizowanym w Domu Strażaka uczestniczyło 20 mieszkańców miejscowości. Wśród zaproszonych gości obok burmistrza Jacka Bartczaka znaleźli się także proboszcz ks. Rafał Kryś oraz Karol Marszał - radny Gminy i Miasta Raszków.
Sołtys Tadeusz Marszał przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2007. Bieżące tematy gminne omówił burmistrz Jacek Bartczak, głos zabrał także radny Karol Marszał.