Zebranie Rady Parafialnej

W czwartek 11 września odbyło się na probostwie zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. W spotkaniu prowadzonym przez ks. proboszcza Rafała Krysia uczestniczyło 11 osób. Najważniejsze tematy poruszone przez radnych i ustalenia to:
- od września co miesiąc ks. Proboszcz wizytować będzie osoby samotne i chore z naszej parafii (pierwsze piątki);
- codzienne nabożeństwa różańcowe w październiku odbywać się będą o godz. 18, a po nich o 18.30 Msza św.;
- do kalendarza nabożeństw wprowadzony zostanie comiesięczny różaniec fatimski (13 dnia miesiąca) z procesją dookoła kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej;
- od stycznia ustalony będzie jeden dzień w tygodniu, kiedy wieczorna Msza św. odprawiana będzie za zmarłych z intencji pogrzebowych;
- systematyczne spotkania mające na celu przygotowanie do sakramentu małżeństwa prowadzone są dla młodzieży z rocznika 1991, z powodu małej liczby osób prawdopodobnie nastąpi połączenie grupy z osobami z rocznika 1992;
- budowa ogrodzenia przed kościołem oraz probostwem pochłonie w sumie około 20 000 zł.;
- zwiększona została liczba prenumerowanych "Opiekunów" (do 20), zmniejszyła się liczba czytelników "Gościa Niedzielnego" (do 12), w końcu miesiąca wydany zostanie trzeci numer kwartalnika wiejsko-parafialnego "Bliżej Siebie";
- w niedługiej przyszłości oznaczone zostaną nazwiskami miejsca opłacone w ławkach w naszym kościele;
- inwestycją planowaną na rok 2009 jest instalacja elektrycznego napędu dzwonów.