Zebranie sprawozdawcze OSP

W piątek 8 lutego 2008 roku w Domu Strażaka odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka-Skrzebowa. Strażacy podsumowali rok 2007 a także zaplanowali działalność jednostki w roku 2008.

Zebranie rozpoczął prezes Zbigniew Kmiecik, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2007. Po nim głos zajęli naczelnik Stanisław Maciak i skarbnik Maciej Smoliński. Pozytywną ocenę działalności zarządu w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Jacek Jarmuszczak. Informację na temat działalności OSP w gminie Raszków przedstawił sekretarz zarządu miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Bolesław Milewski. Podczas zebrania do grona jednostki przyjęto 5 nowych członków.

W zebraniu uczestniczyło 35 członków jednostki a także zaproszenie goście: sołtys wsi Skrzebowa Tadeusz Marszał i radny wsi Moszczanka i Skrzebowa Karol Marszał.