Zebranie wiejskie w Moszczance

W poniedziałek 10 marca odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze mieszkańców wsi Moszczanka, w którym uczestniczyło 40 mieszkańców wsi oraz zaproszeni goście: burmistrz Jacek Bartczak, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Andrzej Matyba, radna powiatowa Maria Tomaszewska, radny wsi Karol Marszał a także przedstawiciele firmy WEKO Polska sp. z o.o.
Zebranie otworzyła sołtys Władysława Smolińska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2007. Po niej głos zabrał burmistrz Jacek Bartczak, który przedstawił wiele spraw gminnych oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Swoje sprawozdania złożyli też radna Maria Tomaszewska i radny Karol Marszał.
W programie zebrania znalazła się także prezentacja firmy WEKO Polska sp. z o.o., ukazująca profil działalności zakładu oraz zdjęcia z wyjazdu mieszkańców wsi do Niemiec, w celu obejrzenia kurników, jakie mogłyby powstać w przyszłości w Moszczance.