Text/HTML

W piątek 2 marca 2007 roku w świetlicy odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze Kółka Rolniczego ze Skrzebowej. W zebraniu uczestniczyła większość członków organizacji oraz zaproszeni goście. Zebranie rozpoczął prezes Kółka Rolniczego Waldemar Pawłowski, który odczytał sprawozdanie z działalności organizacji za rok 2006. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Niezgódka także przedstawił odpowiednie sprawozdanie. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: prezes SKR Przybysławice Stanisław Brzeziński, radny wsi Karol Marszał, prezes Kółka Rolniczego z Moszczanki Marcin Molka oraz prezes OSP Zbigniew Kmiecik.

W poniedziałek 12 marca odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze Kółka Rolniczego w Moszczance. Podczas spotkania, w którym uczestniczyła większość członków organizacji, podsumowano działalność w roku 2006 i przedstawiono plany na rok 2007.