Zatańczyli w Rokosowie

Kolejny dożynkowy występ "Swojaków" miał miejsce w Rokosowie k. Krobi w sobotę 26 sierpnia. Zespół zaprezentował tradycyjnie swój barwny obrzęd dożynkowy oraz wykonał kilka tańców.