Zajęcia wokalne

Zakończyły się zajęcia wokalne dla obu grup Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". W kwietniu i maju odbyły się 4 dwugodzinne spotkania (każda grupa godzina zajęć), które prowadził Andrzej Sobański - muzyk z Ostrowa Wielkopolskiego. Celem zajęć było lepsze przyswojenie utworów wokalnych wykonywanych przez tancerzy w ramach wiązanek wielkopolskich: "Jak sie mocie" z regionu Szamotuł (grupa młodsza) oraz "Domachowski gościniec" z regionu biskupizny (grupa starsza). Mamy nadzieję, że warsztaty jeszcze bardziej podniosą poziom wykonawczy prezentowanych suit, szczególnie w przypadku grupy młodszej, która w najbliższym czasie doposażona zostanie w komplet strojów z regionu Szamotuł.