Zajęcia taneczne nadal trwają

Zajęcia z tańca ludowego, które odbywają się w Domu Strażaka, będą nadal prowadzone. Ich finansowanie przejął Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie.
Od września do grudnia 2007 roku realizowaliśmy projekt "Tańcząc spędzamy aktywnie czas i kultywujemy tradycję", który był dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajęcia taneczne, organizowane w ramach projektu, cieszyły się ogromną popularnością, dlatego też naszym zamiarem była ich kontynuacja, do czego oczywiście konieczne są środki finansowe. Z ogromną radością przyjęliśmy fakt, że finansowanie zajęć tanecznych z dniem 1 lutego przejął Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie, za co dziękujemy serdecznie pani dyrektor Katarzynie Pawłowskiej.
Zajęcia nadal odbywają się w środy w Domu Strażaka w Moszczance, w następujących godzinach:
16.00-17.30 - grupa młodsza
17.30-19.00 - grupa starsza.
Zapraszamy na zajęcia nowych uczestników - chłopców w wieku 8-14 lat.