Zajęcia taneczne

Mija właśnie miesiąc, od kiedy w Domu Strażaka w Moszczance odbywają się zajęcia z tańca ludowego dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (gmina Raszków). Projekt pod tytułem „Tańcząc spędzamy aktywnie czas i kultywujemy tradycję”, uzyskał wsparcie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach programu „Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Od początku września w zajęciach udział bierze cotygodniowo około 40 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, podzielonych na dwie grupy wiekowe. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat polskiego folkloru, tańców narodowych i ludowych, ucząc się jednocześnie tych tańców. Instruktorką jest Jolanta Marszał, była członkini Zespolu Tańca Ludowego „Kalina” AWF Wrocław.

Dzięki zajęciom dzieci aktywnie spędzają wolny czas, zapoznają się z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju, kształtują swoją świadomość kulturową. W listopadzie w ramach projektu przewidziany jest wyjazd do Poznania na występ doświadczonego zespołu tańca ludowego. W międzyczasie zakupione zostaną stroje, w których mali artyści mogliby prezentować swoje umiejętności. W grudniu, po czterech miesiącach prób, na zakończenie realizacji projektu przewidziany jest też pierwszy publiczny występ zespołu. Organizatorzy mają nadzieję, że po zakończeniu projektu uda się pozyskać pieniądze od sponsorów na kontynuację zajęć, a co za tym idzie na działalność pierwszego w gminie Raszków zespołu tańca ludowego.

Zapraszamy do galerii