Wystawa "Bitwa warszawska. Stulecie zwycięstwa"

Od niedzieli 20 września w "Starej Oborze" w Skrzebowej prezentowana jest wystawa "Bitwa warszawska. Stulecie zwycięstwa". Wystawa przypomina najważniejsze fakty i postaci związane z historią wojny polsko-bolszewickiej, jej przyczynami, przebiegiem i skutkami. Na 15 planszach zaprezentowane są  zabytki ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia z 1920 roku. Wystawa udostępniona jest przez Biuro Programu „Niepodległa” w Warszawie.

Wystawę można obejrzeć w „Starej oborze” na terenie zabudowań gospodarczych parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej w 4 najbliższe niedziele (do 18 października 2020) od godz. 12.00 do 18.00.

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w partnerstwie z Gminą i Miastem Raszków oraz Parafią pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej. Projekt "Bitwa warszawska - nasze współne zwycięstwo" dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.