Wystawa

W środę 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia NMP) odbyła się w Domu Strażaka wystawa starych zdjęć z naszych miejscowości, starych pocztówek z terenu powiatu ostrowskiego, obrazów autorstwa Stanisława Brajera oraz multimedialny pokaz zdjęć współczesnych. Wystawa była podsumowaniem półkolonii, które odbywały się u nas w lipcu b.r., jednym z jej elementów była też prezentacja wydanego właśnie folderu naszych wsi.
Zdjęcia zostały zaprezentowane w formie porównawczej (jak było, i jak jest), w ten sposób powstał zestaw 12 plansz przedstawiających zmiany, jakie zachodziły w naszych miejscowościach wraz z upływem lat. Oprócz tego, przedstawiona została także kolekcja zdjęć pana Stefana Stefańskiego, związana z funkcjonowaniem nie istniejącej już szkoły w Moszczance. Tym samym wiele osób mogło przypomnieć sobie dawne lata, spędzone w tej szkole.
Kolejną atrakcją wystawy były 64 stare pocztówki, pochodzące z kolekcji pana Dariusza Dery, zawierającej w sumie ponad 200 sztuk. Na wystawie zaprezentowany został wycinek zbiorów prezentujący najbliższe nam okolice powiatu ostrowskiego. Niektóre z eksponatów pochodziły z końca XIX wieku.
Duża część wystawy poświęcona była twórczości Stanisława Brajera, artysty malarza z Poznania, urodzonego w Skrzebowej, który gościł w Moszczance w lipcu podczas półkolonii. 21 obrazów wypożyczonych zostało od mieszkańców naszych miejscowości (którym serdecznie za to dziękujemy), zaprezentowany został także obraz, który nasze Stowarzyszenie otrzymało od artysty.
Ostatnim z elementów wystawy był multimedialny pokaz zdjęć, pokazujący to wszystko, co działo się u nas w ciągu ostatnich 2 lat. Tak więc można było powspominać półkolonie dla dzieci, dożynki, przedstawienie noworoczne, dzień kobiet, oraz wyjazd seniorów na wycieczkę do Rydzyny, Gostynia i Dobrzycy.
Każdy ze zwiedzających otrzymał nowo wydany folder naszych miejscowości, prezentujący ich historię, ciekawe zdjęcia oraz podstawowe informacje na temat naszej aktywności. Znamienny jest tytuł folderu: Moszczanka i Skrzebowa - działamy wspólnie.
Wystawa pozostawiła po sobie wiele wrażeń estetycznych i pozwoliła powrócić wielu osobom do lat dzieciństwa w naszej małej ojczyźnie.

Zapraszamy do galerii