Wyniki wyborów

W niedzielę 7 czerwca w całej Polsce odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy naszych miejscowości a także Bieganina i Szczurawic swoje głosy mogli oddać w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej, którego siedziba mieściła się w Domu Strażaka w Moszczance.
Uprawnionych do głosowania były 1223 osoby. Z prawa głosu skorzystały 223 osoby, co daje 18,23 % frekwencji. Głosów ważnych było 220, z czego największym zaufaniem obdarzono kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego (79 głosów), Prawa i Sprawiedliwości (60 głosów) oraz Platformy Obywatelskiej (48 głosów). Dokładne wyniki wyborów w naszym obwodzie można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.