Wybory samorządowe 2006

DLACZEGO WARTO GŁOSOWAĆ?

- Istotą demokracji jest głos obywateli

- Głosując mamy moralne prawo do krytyki

- Oddanie głosu daje satysfakcję, iż nie jest się biernym obywatelem

- Czasami jeden głos decyduje o wyniku wyborów

- Demokracja to władza ludu. Ale nie tego, który zostaje w domu…

- Sprawmy, by nasze wioski były dobrze zarządzane

- Poprzez głosowanie wyrażamy poparcie lub dezaprobatę dla dotychczasowych władz

 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU

Drogi: Drogi gminne, drogi powiatowe, stan techniczny

Edukacja: Dbanie o poziom oświaty zarówno w podstawówkach, jak i gimnazjach, liceach

Zdrowie: Poradnie i przychodnie gminne, szpitale rejonowe, dostępność lekarzy rodzinnych

Pomoc społeczna: Pomoc socjalna dla mieszkańców gminy, zasiłki, dożywianie dzieci w szkołach

Bezrobocie: Powiatowy urząd pracy, roboty publiczne

Kultura i sport: Biblioteki, muzea, domy kultury, teatry, obiekty sportowe i rekreacyjne

Bezpieczeństwo: Zachowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego

Finanse: ustalanie ceny biletów komunikacji publicznej, podatki dla przedsiębiorców

Estetyka gminy: Utrzymanie parków i zieleni miejskiej

…i wiele innych

 

W naszym okręgu wyborczym, obejmującym Moszczankę i Skrzebową w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków startują:

 

  1. Karol Marszał, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
  2. Idzi Jędrzejak, dotychczasowy radny Rady Gminy i Miasta Raszków