Zebranie OSP

W zebraniu udział wzięło 40 członków OSP, a także goście, wśród których byli m.in. burmistrz Gminy i Miasta Raszków Andrzej Frąszczak oraz sołtysi Moszczanki i Skrzebowej. Prezes Zbigniew Kmiecik odczytał sprawozdanie, z którego wynika, iż ogółem jednostka liczy 72 członków (czynnych, honorowych i wspierających). OSP jest bardzo aktywną organizacją, która poza celami statutowymi współorganizuje np. półkolonie i ferie dla dzieci czy też doprowadziła do otwarcia boiska sportowego. Zebrani jednogłośnie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. Wybory, które odbyły się w dalszej części zebrania nie przyniosły zasadniczych zmian w składzie zarządu, co pokazuje poparcie dla dotychczasowych działań władz. W skład zarządu weszli: Zbigniew Kmiecik (prezes), Staniław Maciak (wiceprezes-naczelnik), Marcin Molka (wiceprezes), Dariusz Czech (zastępca naczelnika), Przemysław Sójka (sekretarz), Maciej Smoliński (skarbnik), Patryk Zieleziński (kronikarz), Piotr Szymankiewicz (gospodarz) i Dawid Wojciechowski (członek).