Wszystkie wyniki negatywne

W środę 31 lipca w świetlicy w Moszczance odbyły się przesiewowe badania w kierunku cukrzycy oraz żółtaczki typu B. Przeprowadziła je edukatorka cukrzycowa Maria Nowak. Z badań skorzystały 52 osoby - wszystkie wyniki były negatywne czyli prawidłowe.
Koordynatorem akcji organizowanej przez nasze Stowarzyszenie i KGW była Maria Jarmuszczak.