Widowisko przy kaplicy

W sobotę 19 września przy ruinach kaplicy loretańskiej w Skrzebowej odbyło się widowisko plenerowe pt. "Do Twej dążym kaplicy". Reżyserem i autorem scenariusza była Urszula Mróz, w spektaklu udział wzięli aktorzy amatorzy - mieszkańcy gminy Raszków oraz Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka. Spektakl opowiadał o cudach, które miały miejsce w dawnych czasach za przyczyną Matki Boskiej Loretańskiej ze skrzebowskiego obrazu, spisanych w XVIII-wiecznej "Księdze łask i cudów parafii skrzebowskiej" znajdującej się obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Spektakl, który wystawiony został przy ruinach kaplicy po raz pierwszy w maju 2014 r., był tym razem jednym z wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015. Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Zaproszenie

Zapraszamy do galerii