Warsztaty kolędowe

Zakończyły się nowatorskie zajęcia taneczne "Swojaków", które poświęcone były programowi kolędowemu. W weekendy 3/4 oraz 10/11 grudnia ponad 60 członków Zespołu ciężko pracowało w świetlicy w Moszczance po osiem godzin dziennie, by przygotować program tańczonych kolęd i pastorałek. Projekt realizowany był ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach „Realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, z elementami zajęć np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży". W ramach warsztatów odbywały się jednocześnie dwa moduły: profilaktyczny, prowadzony przez Annę Szymankiewicz oraz taneczny, prowadzony przez poznańskiego choreografa Dariusza Jezierskiego. W okresie kolędowym zobaczyć będzie można efekty wytężonej pracy dzieci i młodzieży, na które złoży się 16 tańców, m.in. polonez, krakowiaki oraz tańce góralskie.