Uroczystość jubileuszowa za nami

W sobotę 12 grudnia świętowaliśmy uroczyście 10-lecie działalności naszego Stowarzyszenia. W pierwszej części wydarzenia prawie 200 osób zgromadzonych w Ośrodku Kultury w Raszkowie obejrzało spektakl operowo-baletowy "Bastien i Bastienne" W.A. Mozarta, będący jednocześnie finałem XIII Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego. Na scenie zaprezentowali się studenci poznańskiej Akademii Muzycznej oraz uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu. Reżyserem spektaklu, który został po raz pierwszy zaprezentowany poza Teatrem Wielkim w Poznaniu, był Tomasz Raczkiewicz. Spektakl zrealizowany został z pomocą finansową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznaną w ramach programu "Kultura dostępna".

W części oficjalnej prezes Stowarzyszenia Karol Marszał dokonał krótkiego podsumowania minionego dziesięciolecia a także podziękował członkiniom zarządu i liderkom sekcji działających w ramach organizacji: Koła Historycznego "Memento" oraz Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Wicemarszałek Województwa Krzysztof Grabowski oraz radny Sejmiku Rafał Żelanowski wyróżnili Stowarzyszenie Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Życzenia złożyli także poseł Tomasz Ławniczak, burmistrz gminy i miasta Raszków Jacek Bartczak wraz z przewodniczącym rady Andrzejem Matybą, sekretarz powiatu ostrowskiego Mirosław Rychlik wraz z radnymi Marią Tomaszewską i Katarzyną Spiżak, sołtysi Moszczanki i Skrzebowej Władysława Smolińska i Tadeusz Marszał, szefowie KGW - Marzena Kulas i OSP - Zbigniew Kmiecik, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie Katarzyna Pawłowska, przedstawiciele senatora Łukasza Mikołajczyka, Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy", Zespołu Ludowego "Głogowianie", Raszkowskiej Biblioteki Publicznej a także Urszula Mróz.

Uczestnicy uroczystości otrzymali wydaną z okazji jubileuszu publikację, zawierającą opis wszystkich projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Można znaleźć w niej zdjęcia i szczegółowe informacje na temat działań organizacji na rzecz dzieci i młodzieży (m.in. 8 lat działalności Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" oraz organizacji 16 koloni i zimowisk), ochrony dziedzictwa kulturowego (m.in. konserwacji zabytkowych ruin XVII-wiecznej kaplicy loretańskiej, odnowienia 5 zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu, przygotowania 5 edycji Swojskich Spotkań z Folklorem z udziałem gości z Polski i zagranicy) oraz działalności na rzecz seniorów (m.in. 55 wyjazdów edukacyjnych dla osób starszych).

Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak i Henryk Pawłowski.

Zapraszamy do galerii

Galeria MGOK