Tegoroczne działania zaplanowane

Już tradycją stało się spotkanie noworoczne przedstawicieli organizacji społecznych działających w naszych miejscowościach - ostatnie odbyło się w piątek 4 stycznia w świetlicy Domu Strażaka. Gospodarzem spotkanie był Karol Marszał - radny obu miejscowości a zarazem prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa (zastępca przewodniczącej Marzena Kulas), Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (wiceprezes Irena Jarmuszczak), Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka-Skrzebowa (prezes Zbigniew Kmiecik), Kółka Rolniczego w Moszczance (prezes Marcin Molka), Ludowego Zespołu Sportowego Moszczanka-Skrzebowa (prezes Radosław Krakowski), Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy (przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Szczepaniak), rady sołeckiej Skrzebowej (sołtys Tadeusz Marszał) a także radna Powiatu Ostrowskiego Aneta Franc (przewodnicząca Koła Historycznego "Memento") i ks. proboszcz Rafał Kryś.
Zgromadzeni podzielili się opiniami na temat życia społecznego w naszych miejscowościach w bogatym w wydarzenia roku 2012 i zaczęli planować inicjatywy, które mają zostać zrealizowane w roku 2013. Głównymi wydarzeniami będą III Swojskie Spotkania z Folklorem (14 lipca) oraz otwarcie galerii obrazów Stanisława Brajera.