Sztuka wydana drukiem

W styczniu została wydana drukiem sztuka teatralna autorstwa Urszuli Mróz pt. "Jak budowano kościół w Skrzebowej". Sztukę wystawiono dwukrotnie w jubileuszowym 2012 roku: 4 listopada w Moszczance i 11 listopada w Raszkowie. Obejrzało ją około pół tysiąca osób. Skala popularności oraz pozytywny odbiór wśród widzów stał się inspiracją do wydania drukiem tekstu sztuki. Publikacja ta ma przede wszystkim nadal popularyzować niezwykłą historię parafii skrzebowskiej. Publikację można nabyć w kościele w Skrzebowej. Jej wydawcą jest Koło Historyczne Parafii Skrzebowa MEMENTO.
W roku 2012 w parafii skrzebowskiej obchodzono jubileusz 75-lecia budowy kościoła. Z tej okazji podjęto wiele inicjatyw: odrestaurowano łaskami słynący obraz Matki Boskiej Loretańskiej, wydano książkę „Potęga obrazu. Dzieje parafii skrzebowskiej”, opracowano szlak turystyczny po zabytkach Moszczanki i Skrzebowej. Jednym z jubileuszowych przedsięwzięć było także przygotowanie sztuki teatralnej „Jak budowano kościół w Skrzebowej”.
Akcja sztuki rozpoczyna się w lutym 1935 roku z chwilą objęcia parafii skrzebowskiej przez ks. Leopolda Szwankowskiego. Zastaje on chylącą się ku upadkowi starą, drewnianą świątynię, stając tym samym przed groźbą likwidacji parafii. Decyduje się jednak na heroiczny czyn wybudowania nowego kościoła. Wierzy w opiekę Matki Boskiej Skrzebowskiej, doznając wizji, że powstanie tu kiedyś sanktuarium. Umacnia go w tej wierze ks. kardynał August Hlond, ówczesny prymas Polski, który niespodziewanie odwiedza małą parafię skrzebowską. Widzimy rozmach działań ks. Szwankowskiego: by zdobyć potrzebne środki finansowe, organizuje imprezy dla lokalnej społeczności, wydaje książkę. Na moment przenosimy się także nawet do Ameryki, gdzie próbowano pozyskać konieczne fundusze… Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych, podanych w anegdotycznej formie, informacji z życia parafii, które na bieżąco komentują dwie zaprzyjaźnione sąsiadki.
Scenariusz sztuki „Jak budowano kościół w Skrzebowej” został przygotowany w oparciu o fakty historyczne, w miarę możliwości wiernie przedstawiono realia budowy nowego kościoła. Faktograficznej rzetelności towarzyszy jednak nutka fantazji… Akcja sztuki rozgrywa się na probostwie w Skrzebowej lub w jego otoczeniu, za wyjątkiem jednej sceny, która przenosi widzów do bostońskiego salonu rodziny Kennedych, którzy angażują się w budowę skrzebowskiej świątyni.

Okładka książki w formacie PDF