Sztuka wspólczesna nie obca seniorom

Uczestnicy szóstego wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu pn. "Bezpieczny i aktywny senior" wyjechali do Wrocławia, gdzie zdobywali wiedzę z zakresu sztuki współczesnej. Wyjazd odbył się w niedzielę 21 października i wzięły w nim udział 62 starsze osoby z terenu gminy Raszków.
Zajęcia rozpoczęły się zapoznaniem z najlepszymi pracami dyplomowymi studentów wrocławskiej ASP prezentowanymi w galerii "Awangarda" Biura Wystaw Artystycznych. Następnie w Muzeum Współczesnym seniorzy obejrzeli przestrzenie wystaw czasowych, archiwum i przestrzeń aktywności miejskiej oraz „żywe muzeum”, czyli czasowe aranżacje prac młodych artystów. Podsumowaniem był spektakl "Blaszany bębenek" w Teatrze Muzycznym - historia Oskara, chłopca, który nie chciał rosnąć, z rodzącym się w tle faszyzmem.
Zadanie "Bezpieczny i aktywny senior" jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak i Karol Marszał