Sprawozdanie za rok 2012

W roku 2012 kontynuowana była aktywna działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Naszymi głównymi przedsięwzięciami były:
* „Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (zimowisko w Górach Świętokrzyskich);
*  „Odkrywamy tajemnice przeszłości” (badania georadarowe ruin kaplicy);
*  „Wiejska objazdowa akademia dla seniora i juniora” (cykl wyjazdów edukacjnych dla seniorów i ich wnuków);
*  „Promujemy lokalne dziedzictwo kulturalno-przyrodnicze” (quest i tablice informacyjne przy najciekawszych miejscach ścieżki krajoznawczej);
*  „II Swojskie Spotkania z Folklorem” (przegląd folklorystyczny);
* „Łączy nas taniec” (polsko-serbska wymiana młodzieży”)
*  „Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (warsztaty taneczne w Międzyrzeczu);
*  „Kultywujemy miejscowe tradycje i obrzędy”  (warsztaty taneczne oraz powstanie kapeli ludowej);
    Stowarzyszenie pozyskało na realizację powyższych działań prawie 180 000 zł. ze środków Województwa Wielkopolskiego, Narodowego Centrum Kultury, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy i Miasta Raszków.
    Rozpoczęliśmy realizację kolejnych dwóch projektów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej: „Folklor jest naszą pasją” (zakup instrumentów ludowych, zajęcia instrumentalne dla dzieci, warsztaty poświęcone mazurowi i wielkopolskim scenkom rodzajowym) oraz „Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo” (zakup strojów rzeszowskich, zajęcia taneczne, wokalne i instrumentalne).
     Stowarzyszenie wspiera działalność Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”, prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie z pomocą finansową firmy Weko Polska Sp. z o.o. Zespół wystąpił w tym roku 28 razy - na terenie gminy i poza jej granicami (m.in. Kalisz, Ciekoty k. Kielc, Dziekanowice, Jarocin, Daszewice k. Poznania, Żerków) a także w Serbii. Przy Zespole zaczęła funkcjonować stała kapela ludowa. Po raz pierwszy zaprezentowanych zostało pięć układów tanecznych: kolędy i pastorałki, podkoziołek, „nowe latko”, mazur oraz gry i zabawy wielkopolskie. Zakupione zostały komplety strojów wielkopolskich dnia codziennego (grupa dziecięca). Udział „Swojaków” w Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej zakończył się zdobyciem II miejsca przez grupę młodzieżową oraz III miejsca przez grupę dziecięcą. Nasza działalność na rzecz podtrzymywania kultury ludowej została wyróżniona przez kapitułę konkursu „Działania prokulturowe i prośrodowiskowe na rzecz strategii rozwoju obszarów wiejskich” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
     W styczniu odbyły się dwa wieczorki karnawałowe: na rzecz „Swojaków” oraz dla osób „trochę starszych”.  W lutym „Swojacy” zorganizowali koncert z okazji podkoziołka a w marcu z okazji powitania wiosny. W kwietniu Stowarzyszenie przygotowało wspólnie z parafią skrzebowską pielgrzymkę na Litwę. W  maju zostaliśmy zaproszeni do Międzychodu na konferencję prezentującą najlepsze praktyki wykorzystania środków unijnych na wsi. W lipcu wraz z kaliskim Centrum Kultury i Sztuki oraz parafią skrzebowską zorganizowaliśmy „II Swojskie Spotkania z Folklorem”, w których udział wzięło ponad 200 artystów (w tym zespoły z Serbii i Ukrainy) i około 2500 widzów. W tym samym czasie oznakowaliśmy najciekawsze miejsca w naszej okolicy i funkcjonować zaczął quest – nieoznakowana ścieżka krajoznawcza.
    Od stycznia sekcją Stowarzyszenia jest Koło Historyczne Parafii Skrzebowa. Do głównych działań Koła należą: działania na rzecz odnowy obrazu Matki Boskiej Loretańskiej w skrzebowskim kościele, odnowienie kolejnego nagrobka na miejscowym cmentarzu i aktywny udział w organizacji obchodów 75-lecia budowy kościoła, w tym wystawienie sztuki teatralnej pt. „Jak budowano kościół w Skrzebowej”.
    Systematycznie prowadzona jest strona internetowa, prezentująca informacje na temat działań odbywających się na terenie obu wsi. Ukazały się też cztery numery kwartalnika wiejsko-parafialnego „Bliżej siebie”. W skład Stowarzyszenia wchodzi 50 członków.