Sprawozdanie za rok 2011

W roku 2011 kontynuowana była aktywna działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Naszymi głównymi przedsięwzięciami były (w nawiasie grantodawca i kwota, jaką przekazał):
 
* „Aktywne ferie dla dzieci z naszych wsi” (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 18 655,00 zł., Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 000 zł.);
*  „"Zaplanuj swoją przyszłość"” (Narodowy Bank Polski oraz Fundacja Wspomagania Wsi – 2 000 zł.);
*  „Cztery pory roku z filharmonią” (Fundacja Wspomagania Wsi – 5 000 zł.);
*  „Zarządzanie długiem” (Narodowy Bank Polski oraz Fundacja Wspomagania Wsi – 2 000 zł.);
*  „Wiejski uniwersytet trzeciego wieku na kółkach” (Wojewoda Wielkopolski – 5 000 zł.);
*  „Swojskie Spotkania z Folklorem” (Powiat Ostrowski - 800 zł.);
*  „Poznajemy wielkopolskie tańce i zabawy ludowe” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej – 11 900 zł.);
* „Zakup strojów szlacheckich dla Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 14 560 zł)
*  „Wakacje w tanecznym rytmie” (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 24 400 zł., Kuratorium Oświaty w Poznaniu – 5 500 zł., Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 000 zł.,);
* Działalność Ludowego Zespołu Sportowego Moszczanka – Skrzebowa (Gmina i Miasto Raszków – 1 000 zł.)
*  „Profilaktyka uzależnień z nauką tańca ludowego dla dzieci i młodzieży z naszych wsi”  (Samorząd Woj. Wielkopolskiego – 8 980 zł.);
Rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej: "Kultywujemy miejscowe tradycje i obrzędy" (warsztaty poświęcone obrzędom „Podkoziołek” i „Nowe lotko” oraz powstanie kapeli ludowej) i „Folklor jest naszą pasją” (zakup instrumentów ludowych, zajęcia instrumentalne dla dzieci, warsztaty poświęcone mazurowi i wielkopolskim scenkom rodzajowym).
 
Stowarzyszenie wspiera działalność Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”, prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie z pomocą finansową firmy Weko Polska Sp. z o.o. (12 000 zł). Zespół wystąpił w tym roku 25 razy - na terenie gminy i poza jej granicami (m.in. Rzgów k. Konina, Ostrów Wielkopolski, Brzeziny, Gołdap, Żerków, Pleszew, Mikuszewo, Częstochowa, Jabłkowo k. Skoków) a także we Francji w Dourges podczas Festiwalu „Europa-Folk”. Zakupione zostały pełne komplety strojów szamotulskich (grupa młodsza) oraz szlacheckich (grupa starsza).
 
W styczniu odbył się wieczorek karnawałowy, z którego dochód przeznaczony został na rzecz „Swojaków” a w lutym zorganizowaliśmy po raz pierwszy wieczorek dla osób „trochę starszych”.  W kwietniu Stowarzyszenie przygotowało wspólnie z parafią skrzebowską pielgrzymkę na Ukrainę. W maju wraz z kaliskim Centrum Kultury i Sztuki zorganizowaliśmy „Swojskie Spotkania z Folklorem”, w których udział wzięło prawie 200 artystów i około 2000 widzów. W sierpniu ze środków organizacji została dofinansowana renowacja nagrobka ks. Stefana Jadomskiego na skrzebowskim cmentarzu. W sierpniu odbył się wyjazd do Term w Uniejowie oraz Łęczycy i Tumu, we wrześniu wycieczka na wystawę „Agro-Show” w Bednarach natomiast w październiku pielgrzymko-wycieczka do Mosznej i na Górę Świętej Anny. Systematycznie prowadzona jest strona internetowa, prezentująca informacje na temat działań odbywających się na terenie obu wsi oraz poza nimi ale z udziałem ich mieszkańców. Ukazały się też cztery numery kwartalnika wiejsko-parafialnego „Bliżej siebie”. W skład Stowarzyszenia wchodzi 52 członków.