Sprawozdanie za rok 2009

W roku 2009 kontynuowana była aktywna działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Naszymi głównymi projektami były (w nawiasie sponsor i kwota, jaką przekazał):

- „Wypoczynek zimowy z elementami programu Przemoc wobec dzieci i nauką tańca ludowego dla małych mieszkańców naszych wsi” (Samorząd Województwa Wielkopolskiego - 22 550 zł., Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 000 zł.);

- „Warsztaty z treningu pamięci, koncentracji, uwagi i inteligencji” (Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 5 000 zł.);

- „Wiejska objazdowa Akademia Trzeciego Wieku” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 25 850 zł.);

- „Kolonie taneczno-profilaktyczne w Nowej Bystrzycy” (Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 25 640 zł., Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 000 zł., Bank Spółdzielczy w Raszkowie – 500 zł.);

- „Wieniec wielkopolski czyli Święto Żniw – warsztaty dla dzieci i młodzieży” (Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 7200 zł.);

- „Polka lubelska w Wielkopolsce” (Wojewoda Wielkopolski – 1 784 zł.);

- „Kultywujemy tradycje ludowe naszego regionu” (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 1 280 zł., Malfarb Sp. z o.o. – 500 zł., Jan-Wal & Dettmann z Przybysławic – 600 zł.).

Przy Stowarzyszeniu działa Zespół Tańca Ludowego „Swojacy”, wspierany finansowo przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie oraz firmę Weko Polska Sp. z o.o. (12 000 zł). Zespół wystąpił w tym roku 17 razy, na terenie gminy i poza jej granicami. W tym roku wzbogacił się o komplet strojów lubelskich dla grupy starszej oraz stroje śląskie dla dzieci.

Stowarzyszenie zorganizowało wspólnie z parafią skrzebowską pielgrzymkę do Barda i Pragi. Systematycznie prowadzona była strona internetowa, prezentująca informacje na temat wszystkich działań odbywających się na terenie obu wsi oraz poza nimi ale z udziałem ich mieszkańców. Ukazały się też cztery numery kwartalnika wiejsko-parafialnego „Bliżej siebie”. W skład Stowarzyszenia wchodzi 49 członków.

W roku 2009 nasze Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przekazanie nam 1 % Państwa podatku. Dotyczy to:

- podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;

- podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

- podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać w punkcie H:

Nazwa OPP: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

Numer KRS: 0000242112
Kwota 1 %: ………

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup strojów szlacheckich dla Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”

Prosimy o wsparcie naszej działalności!