Sprawozdanie za 2016 rok

W roku 2016 kontynuowana była aktywna działalność naszego Stowarzyszenia. Naszymi głównymi przedsięwzięciami były:

* „Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (zimowisko w Kwarach);

* „Wiejski objazdowy uniwersytet trzeciego wieku – więcej kultury na 1050-lecie chrztu Polski” (cykl sześciu wyjazdów z zakresu edukacji kulturalnej dla seniorów);

* „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich” (ogólnopolski konkurs fotograficzny, strona internetowa, cykl czterech wyjazdów studyjnych do kaplic loretańskich, tablice informacyjne, odnowiona wersja questu);

*  „Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” (kolonie w Lesku);

* „VI Swojskie Spotkania z Folklorem” (przegląd folklorystyczny z udziałem zespołów z Wielkopolski oraz z Węgier i Gruzji połączony z dożynkami wiejskimi);

* „Łączy nas taniec - polsko-gruzińska wymiana młodzieży” (przyjazd do Polski Zespołu Tańca Ludowego „Vardzia” z Tbilisi i wyjazd „Swojaków do Gruzji);

* „IV Koncert przy ruinach” (koncert Zespołu „Lumen” z Poznania z udziałem Chóru Nauczycielskiego z Ostrowa Wielkopolskiego);

Stowarzyszenie pozyskało na realizację powyższych działań środki finansowe z Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwa Edukacji, Muzeum Historii Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Ostrowskiego.

Stowarzyszenie wspiera działalność Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”, współprowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie z pomocą finansową firmy Weko Polska Sp. z o.o. Zespół wystąpił w tym roku 28 razy - na terenie gminy i poza jej granicami (m.in. Kowary, Katowice, Nowa Wieś k. Pleszewa czy Miełżyn k. Gniezna) a także w Gruzji. Zespół został trzykrotnie uhonorowany nagrodami: w Katowicach (I i II miejsce), Brzezinach (I i II miejsce) oraz w Ostrowie Wielkopolskim (Puchar Starosty Ostrowskiego). Przy Zespole funkcjonuje stała kapela ludowa. W lutym grupa młodzieżowa, po kilkunastu latach przerwy, odnowiła zwyczaj wędrowania z „podkoziołkiem”.

 W styczniu wsparliśmy finansowo organizację baliku karnawałowego dla dzieci. W lutym zorganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy na spektakl muzyczny „Mamma Mia”. W marcu współorganizowaliśmy rajd PTTK „Marzanna”. W kwietniu i maju dwukrotnie gościła u nas Telewizja „Proart” nagrywając materiał o sukcesach „Swojaków” oraz projekcie „Nasze Loreto”. W sierpniu wraz z kaliskim Centrum Kultury i Sztuki oraz KGW i OSP Moszczanka-Skrzebowa zorganizowaliśmy „VI Swojskie Spotkania z Folklorem” połączone z dożynkami wiejskimi, w których udział wzięło ponad 200 artystów i około 1500 widzów. We wrześniu prezes Stowarzyszenia uczestniczył w Kobiernie w konferencji inaugurującej rozpoczęcie realizacji "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023", gdzie prezentował nasze działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W listopadzie zorganizowaliśmy drugie już „Skrzebowskie Zaduszki”.

Sekcją Stowarzyszenia jest Koło Historyczne Parafii Skrzebowa MEMENTO. Do jego głównych działań należało odnowienie nagrobka Bolesława Świecha na skrzebowskim cmentarzu oraz ósma już kwesta w dniu Wszystkich Świętych, której celem jest odnowienie w przyszłym roku nagrobka ks. Antoniego Stróżyńskiego.

Systematycznie prowadzona jest strona internetowa, prezentująca informacje na temat działań odbywających się na terenie wsi; działa także strona internetowa Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”: www.swojacy.osw.pl oraz nowa strona www.loreto.osw.pl opisująca działania w ramach szlkaku kaplic loretańskich. Ukazały się cztery numery kwartalnika wiejsko-parafialnego „Bliżej siebie”. W skład Stowarzyszenia wchodzi 59 członków.