Spotkanie z "Mazowszem"

Piąte już wyjazdowe zajęcia dla seniorów i juniorów z Moszczanki i Skrzebowej poświęcone były etnologii oraz folklorystyce czyli wiedzy o człowieku jako twórcy kultury.
Zajęcia rozpoczęły się w Skansenie w Maurzycach koło Łowicza. Seniorzy i ich wnuki (68 osób) obejrzeli tam obiekty architektury, ilustrujące warunki życia ludności wiejskiej w okolicach Łowicza do połowy XX wieku: budynki mieszkalne, stodoły, spichlerze, a także młyny i wiatraki, kuźnię, kościół, karczmę i szkołę. Kolejnym etapem zajęć była wizyta w Centrum Folklorystycznym "Matecznik" w Karolinie, działającym przy siedzibie Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Tam poznali historię regionu oraz Zespołu "Mazowsze", zwiedzili wnętrza pałacu w Karolinie, odwiedzili Izbę Tradycji poświęconą działalności Zespołu. Najważniejszym jednak elementem pobytu w Karolinie były warsztaty wokalno-taneczne, poświęcone wybranym utworom muzyki ludowej, które poprowadzili pedagodzy "Mazowsza". Zakończeniem zajęć był udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze".


Projekt "Wiejska objazdowa akademia dla seniora i juniora" realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w ramach Europejskiego Roku Osób Starszych i Integracji Międzypokoleniowej dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Zapraszamy do galerii