Spotkanie folklorystów

Folkloryści i twórcy ludowi z południowej Wielkopolski oraz uczestnicy i organizatorzy Estrad Folkloru spotkali się w sobotę 10 grudnia w Kaliszu. Spotkanie wigilijne, zorganizowane w Centrum Kultury i Sztuki, było okazją do podsumowania letnich estrad folkloru, ale także całorocznej pracy zespołów ludowych działających w naszym regonie. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, sprawującego opiekę nad zespołami ludowymi, a także przedstawiciele Sejmu RP i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, podziękowali za zaangażowanie w pielęgnowaniu ludowych tradycji i sztuki folklorystycznej. W spotkaniu uczestniczył także Karol Marszał, prezes naszego Stowarzyszenia, które organizowało w maju tego roku pierwszą z ośmiu Estrad Folkloru Ziemi Kaliskiej, a jednocześnie patronuje Zespołowi Tańca Ludowego "Swojacy".

Zdjęcia: Daniel Aleksandrzak