Spotkanie z komendantem

W piątek 11 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli naszych organizacji społecznych z  Komendantem Policji w Raszkowie. Spotkanie zorganizowane zostało w świetlicy Domu Strażaka i dotyczyło kwestii bezpieczeństwa podczas organizacji imprez rozrywkowych w Domu Strażaka. Z komendantem Januszem Strzyżem spotkali się przedstawiciele OSP, KGW, LZS, Kółka Rolniczego oraz sołtysi Moszczanki i Skrzebowej. Spotkanie zorganizował radny Karol Marszał.