Spotkanie noworoczne

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka-Skrzebowa, Ludowego Zespołu Sportowego Moszczanka-Skrzebowa, Kółka Rolniczego Moszczanka, Kółka Rolniczego Skrzebowa oraz rady sołeckiej Moszczanki i rady sołeckiej Skrzebowej. Zebranie zwołał i prowadził radny Rady Gminy i Miasta Raszków z obu miejscowości Karol Marszał. Zgromadzeni podzielili się opiniami na temat życia społecznego w naszych miejscowościach w roku 2006 i wstępnie zaczęli planować inicjatywy, które mają zostać zrealizowane w roku 2007. Do najważniejszych wydarzeń w roku 2006 zaliczono: Ferie zimowe dla dzieci, Turniej Wsi, Półkolonie dla dzieci i Dożynki Wiejskie.

Podczas zebrania wytypowano też kandydata obu wsi w wyborach do Izb Rolnych, którym będzie Rafał Wojciechowski.