Spotkanie liderów

Już tradycją stało się spotkanie noworoczne przedstawicieli organizacji społecznych działających w naszych miejscowościach - ostatnie odbyło się w piątek 7 stycznia w świetlicy Domu Strażaka. Gospodarzem spotkanie był Karol Marszał - radny obu miejscowości a zarazem prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa (przewodnicząca Sławomira Krakowska), Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (skarbnik Arleta Maciak), Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka-Skrzebowa (prezes Zbigniew Kmiecik), Kółka Rolniczego w Moszczance (prezes Marcin Molka), Ludowego Zespołu Sportowego Moszczanka-Skrzebowa (prezes Radosław Krakowski), Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy (instruktor Jolanta Marszał) oraz rady sołeckiej Moszczanki (sołtys Władysława Smolińska) i rady sołeckiej Skrzebowej (sołtys Tadeusz Marszał).
Zgromadzeni podzielili się opiniami na temat życia społecznego w naszych miejscowościach w roku 2010 i zaczęli planować inicjatywy, które mają zostać zrealizowane w roku 2011. Głównym wydarzeniem będą tradycyjnie dożynki wiejskie, zaplanowane na 21 sierpnia. Rozmawiano także o organizacji wspólnie z kaliskim Centrum Kultury i Sztuki Estrady Folkloru Ziemi Kaliskiej, którą wstępnie zaplanowano na 12 czerwca.