Spotkanie działaczy

Już tradycją stało się spotkanie noworoczne przedstawicieli organizacji społecznych działających w naszych miejscowościach - ostatnie odbyło się w piątek 2 stycznia w świetlicy Domu Strażaka.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa (przewodnicząca Irena Jarmuszczak, zastępca przewodniczącej Marzanna Kulas), Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (prezes Karol Marszał), Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka-Skrzebowa (naczelnik Stanisław Maciak), Kółka Rolniczego Skrzebowa (prezes Waldemar Pawłowski), Ludowego Zespołu Sportowego Moszczanka-Skrzebowa (prezes Jakub Szymankiewicz) oraz rady sołeckiej Moszczanki (sołtys Władysława Smolińska) i rady sołeckiej Skrzebowej (sołtys Tadeusz Marszał).
Zebranie zwołał i prowadził radny Rady Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał. Zgromadzeni podzielili się opiniami na temat życia społecznego w naszych miejscowościach w roku 2008 i zaczęli planować inicjatywy, które mają zostać zrealizowane w roku 2009. Głównym wydarzeniem będą tradycyjnie dożynki wiejskie, organizowane w drugiej połowie sierpnia.