Spotkanie Rady Sołeckiej

W środę 28 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady Sołeckiej wsi Skrzebowa. Spotkanie zwołał sołtys Tadeusz Marszał, a wzięli w nim udział niemal wszyscy członkowie Rady (Rafał Chudy, Stanisław Guzdecki, Jacek Jarmuszczak, Józef Maleszka, Roman Niezgódka, Rafał Wojciechowski) oraz radny Karol Marszał.
Podczas zebrania omówiono najważniejsze działania planowane na terenie sołectwa w roku 2009 - przede wszystkim budowę drogi na Zapłociu. Zaplanowano też wydatki z tzw. funduszu sołeckiego oraz działania wymagające wsparcia pracowników interwencyjnych Gminy.