Rozmawiali o jubileuszu

We wtorek 22 listopada odbyło się spotkanie dotyczące planów obchodów jubileuszu 75-lecia poświęcenia kościoła w Skrzebowej. Na probostwie spotkali się przedstawiciele Rady Parafialnej oraz Duszpasterskiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa oraz działającego pod jego egidą Koła Historycznego "Memento", Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej a także sołtysi Bieganina, Moszczanki i Skrzebowej.
Prowadzący spotkanie ks. Rafał Kryś przedstawił w ogólnym zarysie plan uroczystości jubileuszowych, z których część realizowana będzie z pomocą środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w ramach tzw. "małego projektu". Następnie przedstawiciele instytucji najbardziej zaangażowanych w organizację obchodów omówili stan przygotowań i ich szczegóły.
W ramach uroczystości jubileuszowych zaplanowane zostały:
Niedziela 25 marca 2012 - odpust Zwiastowania Pańskiego:
- Suma Odpustowa - rozpoczęcie obchodów 75-lecia poświęcenia kościoła (kościół parafialny, godz. 12.00),
- referat Anety Franc nt. kultu Matki Boskiej Loretańskiej (Dom Strażaka w Moszczance, godz. 16.00),
- obrzęd "Nowe lotko" w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" (Dom Strażaka w Moszczance, godz. 16.00).
Niedziela 22 lipca 2012 - odpust św. Marii Magdaleny:
- Suma Odpustowa (kościół parafialny, godz. 11.00);
- Festyn Parafialny połączony z Estradą Folkloru Ziemi Kaliskiej - gość specjalny: Zespół Tańca Ludowego "Branislav Nusić" z Serbii (boisko sportowe w Skrzebowej, godz. 15.00),
- promocja książki nt. historii kościoła i parafii skrzebowskiej, autorstwa Anety Franc (boisko sportowe w Skrzebowej, godz. 15.00),
- promocja questu - nieoznakowanej ścieżki krajoznawczej na terenie Skrzebowej i Moszczanki (boisko sportowe w Skrzebowej, godz. 15.00).
Niedziela 4 listopada 2012 - główne uroczystości jubileuszowe:
- Msza święta z udziałem ks. biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej (kościół parafialny, godz. 11.00)
- przedstawienie teatralne nt. budowy kościoła w Skrzebowej, w reżyserii Urszuli Mróz (Dom Strażaka w Moszczance, godz. 15.00).
Dodatkowo planowana jest renowacja łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej Loretańskiej ze skrzebowskiej świątyni a także odnowienie nagrobka Karola i Julii Stencel na cmentarzu parafialnym. Przygotowana została także dokumentacja, pozwalająca na staranie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej remontu dachu i elewacji kościoła.
Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości jubileuszowych zapraszamy do skrzebowskiego kościoła na koncert w niedzielę 29 stycznia o godz. 15.00 - kolędy i pastorałki zatańczy Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" oraz zaśpiewa Zespół "Lubczyk" z Krzemieńca na Ukrainie.